Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

In deze paragraaf wordt de realisatie van de beleidsvoornemens voor 2018 op het gebied van bedrijfsvoering weergegeven. Naast het hoofdthema organisatieontwikkeling worden de specifieke thema's op het gebied van onder andere personeel, ICT, financiën, juridische zaken en huisvesting geschetst.

ga terug