Kerngegevens

Bevolking-leeftijd per 1 januari

2016

2017

2018

0-19 jaar

6.891

6.990

6.958

20-64 jaar

18.349

18.234

18.171

65 jaar en ouder

7.052

7.226

7.389

Totaal

32.292

32.450

32.518

Bevolking-geslacht

2016

2017

2018

Vrouwen

16.463

16.532

16.537

Mannen

15.829

15.918

15.981

Totaal

32.292

32.450

32.518

Bevolking-etniciteit

2016

2017

2018

Zonder een migratie-achtergrond

23.829

23.712

23.646

Met een migratie-achtergrond

8.621

8.738

8.872

Totaal

32.450

32.450

32.518

Huishoudens naar soort per 1 januari (CBS)

2016

2017

2018

Eenpersoonshuishouden

4.972

5.015

5.006

Echtpaar/samenwonend (zonder kinderen)

4.661

4.653

4.740

1-oudergezin

1.105

1.119

1.128

2-oudergezin

3.781

3.812

Anders

78

75

Totaal

14.597

14.674

14.696

Huishoudens met een laag inkomen

4.500

4.550

4.557

< 110% minimum

1.500

1.500

-

Totaal

6.000

6.050

4.557

Uitkeringsgerechtigden per 1 januari

2016

2017

2018

Bijstandsgerechtigden

836

863

828

waarvan IOAW/IOAZ

36

41

42

Uitkeringsgerechtigden ingevolge de:

WIA/WAO

930

922

924

WAZ

12

11

8

Wajong

403

400

392

Scholing en vorming-leerlingen

2016

2017

2018

Leerlingen bijzonder basisonderwijs

1.812

1.766

1.768

Leerlingen openbaar basisonderwijs

728

720

722

Leerlingen SO/VSO (speciaal onderwijs)

66

141

64

Leerlingen VO (voorgezet onderwijs)

1.047

837

1.008

Jeugdhulp

2016

2017

2018 (1e half jaar)

Jongeren met jeugdhulp < 18 jaar

8,9%

6,8%

7,1%

Woningvoorraad

2016

2017

2018

Woningen per 1 januari (CBS)

14.938

14.943

15.058

Nieuwbouw koop/huur

81

124

139

Overig (CBS)

9

11

10

Sloop (CBS)

-85

-20

-80

Totaal

14.943

15.058

15.127

Bedrijfsvestigingen/Klantenpotentieel

2016

2017

2018

Bedrijfsvestigingen (CBS)

1.945

2.070

2.525

Klantenpotentieel lokaal

30.760

30.890

30.910

Klantenpotentieel regionaal

12.520

12.520

12.420

Fysieke structuur

2016

2017

2018

Oppervlakte gemeente in hectare

1.012

1.012

1.012

waarvan:

Oppervlakte binnenwater in ha

163

165

167

Oppervlakte historische stadskern in ha

14

14

14

Aantal rioolaansluitingen

15.390

15.577

15.600

Oppervlakte wegen in m2

1.343.000

1.343.000

1.351.000

Oppervlakte fietspaden in m2

112.983

112.983

112.983

Lengte waterwegen in onderhoud in km

35

35

35

Oeverlengte (in km)

47

47

50

Aantal duikers

67

67

67

Aantal trottoir- en straatkolken

8.500

8.879

8.900

Oppervlakte groen in onderhoud in ha

170

165

165

Aantal bomen

10.900

10.900

10.800

Financiële structuur

2016

2017

2018

Totaal

per inw.

Totaal

per inw.

Totaal

per inw.

Gewone uitgaven

94.651.347

2.931

87.987.218

2.711

94.560.541

2.908

Investeringsvolume

7.657.287

237

8.764.765

270

10.525.621

324

Opbrengst belastingen

8.499.870

263

8.645.784

266

0

0

Algemene uitkering GF

32.374.983

1.003

31.385.479

967

49.233.054

1.514

Boekwaarde activa

101.114.112

3.131

104.821.944

3.230

110.575.995

3.400

Eigen financiële middelen

40.470.425

1.253

43.213.547

1.332

42.021.029

1.292

Vaste schuld

59.273.114

1.836

54.532.682

1.681

59.790.857

1.839

ga terug