Single information Single audit

Single information Single audit

De doelstelling van Single information Single audit (SiSa) voor specifieke uitkeringen is de verantwoording- en controlelasten voor gemeenten (en provincies) te verminderen. Daartoe worden door het Rijk per specifieke uitkering minder verantwoordingsinformatie en controle werkzaamheden gevraagd. Verder wordt aangesloten bij het reguliere jaarrekeningproces van de lagere overheden.

Met de SiSa-bijlage wordt niet alleen aan de Rijksoverheid verantwoording afgelegd over de specifieke uitkeringen, maar ook aan de provincie (verantwoording tussen mede overheden). Dat wil zeggen dat de verantwoording over van de provincie ontvangen subsidies via deze bijlage op de jaarrekening verloopt. In 2018 zijn er door de gemeente Maassluis van andere mede overheden geen subsidies of bijdragen ontvangen die worden verantwoord door middel van de SiSa-bijlage. De regelingen die worden afgerekend betreffen enkel verantwoordingen richting Rijksoverheid.

De gemeente Maassluis legt met de jaarrekening 2018 verantwoording af over vijf specifieke uitkeringen:

SiSa nummer

Naam specifieke uitkering

D9

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB)

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet, gemeentedeel 2018

G2a

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet, totaal 2017

G3

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen), gemeentedeel 2018

G3a

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen), totaal 2017

Vanaf jaarrekening 2016 verzorgt Stroomopwaarts MVS de uitvoering (en verantwoording) van twee specifieke uitkeringen te weten de gebundelde uitkering op grond van artikel 69 van de Participatiewet (BUIG) en het besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) in de SiSabijlage bij de jaarrekening van Stroomopwaarts.  
Hierdoor ontstaat een getrapte verantwoording: de gemeente legt met de jaarrekening 2018 verantwoording af over het totaal van de uitvoering in 2017. Dit betreft de regelingen G2a en G3a in de SiSa bijlage van de gemeente in 2018. In de SiSa bijlage bij de jaarrekening 2018 van Stroomopwaarts wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van beide regelingen in 2018. Met de SiSa in 2018 zal de gemeente dan weer verantwoording afleggen over het totaal in 2018.

Hierna volgt de SiSa-bijlage, middels het door BZK en CBS voorgeschreven format.

ga terug