Zorg, jeugd en onderwijs

Zorg, jeugd en onderwijs

Dit programma bestaat uit openbare gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, jeugd en onderwijs. Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet zijn de verantwoordelijkheden van de gemeente toegenomen. Als gevolg hiervan is het gehele sociale domein flink in beweging. Daarnaast worden de wettelijke taken, leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, toezicht en handhaving kinderopvang, bestrijden van onderwijsachterstanden, bestrijden van discriminatie en de gezondheidszorg uitgevoerd.

€ 24.103.456

26,8 %

ga terug