Berekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2018

Berekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2018

Nr.

Omschrijving

Berekende Aantallen

Gewicht

Uitkering

 1a

Waarde woningen eigenaren

2.366.400.000

-0,001054

-2.494.186

 1b

Waarde niet-woningen gebruikers

284.900.000

-0,001259

-358.689

1c

Waarde niet-woningen eigenaren

284.900.000

-0,001562

-459.228

Subtotaal

-3.312.103

1e

OZB waarde niet-woningen

294

380,70

111.926

8a

Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

842,33

2.120,26

1.785.959

8b

Loonkostensubsidie

16

1.930,16

30.883

3a

Eén-ouder-huishoudens

1.128

208,5

235.188

2

Inwoners

32.518

153,67

4.997.041

4

Inwoners: jongeren < 20 jaar

6.958

242,65

1.688.359

5

Inwoners: ouderen > 64 jaar

7.389

79,63

588.386

5a

Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

2.117

26,25

55.571

7

Lage inkomens

4.557

29,75

135.571

7c

Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

3.046,7

459,51

1.399.989

12

Minderheden

4.885

320,55

1.565.887

11a

Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

2.349,33

85,71

201.361

3b

Huishoudens

14.971

90,5

1.354.876

3c

Eenpersoonshuishoudens

5.006

21,61

108.180

13

Klantenpotentieel lokaal

30.910

39,2

1.211.672

14

Klantenpotentieel regionaal

12.420

22,37

277.835

15e

Leerlingen VO

806,4

370,5

298.771

15d

Leerlingen (V)SO

126,72

230,78

29.244

38

Bedrijfsvestigingen

2.525

76,36

192.809

30

Historische woningen in bewoonde kernen

2.422

85,74

207.662

29

Historische woningen in bewoonde oorden 1930

2.422

31,5

76.293

27a

Oppervlak historische kernen basisbedrag

14

3.222,18

45.111

28a

Historische waterweg

3.750

15,58

58.425

31a

ISV (a) stadsvernieuwing

0,0005

6.133.771,60

3.048

31b

ISV (b) herstructurering

0,00225

3.764.536,49

8.472

36

Meerkernigheid

1

9.065,28

9.065

37

Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

1,22

14.875,86

18.149

36a

Kernen met 500 of meer adressen

1

55.518,40

55.518

34

Oeverlengte * bodemfactor gemeente

667,12

11,72

7.819

35a

Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

41.437,96

5,82

241.169

32b

Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

29.903,94

71,68

2.143.514

23

Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

3,66

1.524,77

5.581

22

Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

133,92

3.088,99

413.678

22

Oppervlakte bebouwing

111

595,42

66.092

23a

Oppervlakte bebouwing buitengebied

3

1.936,54

5.810

22a

Oppervlakte bebouwing woonkern

108

2.302,40

248.659

19

Oppervlakte binnenwater

167

38,01

6.348

16

Oppervlakte land

845

41,17

34.789

18

Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

1.048

26,89

28.175

24b

Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

15.103

57,54

869.027

25b

Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen

18.728

50,79

951.181

39

Vast bedrag

237.799

Uitkeringsfactor

1,49

Subtotaal

32.796.235

Suppletieuitkering OZB

1.850

Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU)

88.492

Gezond in de stad (DU)

57.690

Voorschoolse voorziening peuters (DU)

50.213

Basisregistratie Grootschalige Topografie (DU)

7.600

Bonus Beschut Werken

3.000

Armoedebestrijding kinderen (DU)

187.820

VTH provinciale taken

22.862

Maatschappelijke begeleiding

2.370

Referendum

11.391

Schulden en armoede

67.703

Informatie energiemaatregelen

4.108

Subtotaal

505.099

Algemene uitkering 2018

29.989.231

Maatstafnr.

Omschrijving

Uitkering

172

Decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)

2.771.733

173

Sociaal Domein

16.457.547

Integratie-uitkering Sociaal domein

Subtotaal

19.229.280

Totaal Gemeentefonds 2018

Totaal

49.218.511

ga terug