Werk en inkomen

Werk en inkomen

Een groot deel van de inwoners heeft een baan en verdient zijn eigen inkomen. De gemeente biedt inkomensondersteuning als dat echt nodig is. Betaald werk geeft inwoners regie over hun eigen leven, zonder afhankelijk te zijn van de gemeente. Inwoners met problematische schulden worden ondersteund op weg naar financiële zelfredzaamheid. Wij willen zoveel mogelijk voorkomen dat armoede over gaat van de ene generatie op de andere. Wij doen er dan ook alles aan om kinderen kansen te bieden om mee te doen aan onderwijs, educatie, sport en cultuur.

€ 22.055.348

24,6 %

ga terug