Overzicht moties raad

Overzicht moties raad

De tabel geeft aan welke moties er in 2018 zijn afgedaan. Naar aanleiding van een onderzoek van de rekenkamercommissie (RKC) heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er expliciet een besluit genomen dient te worden als moties als afgedaan worden beschouwd. Dit is gebeurd in de eerste en tweede bestuursrapportage en het eindejaarsbericht.

Niet in deze tabel opgenomen moties zijn nog in uitvoering.

Onderwerp

Datum

Wijze van afhandeling

Afdoeningstermijn in motie

(Gewijzigde)
planning

Motie 1 Passende hoogbouw op De Kade

10-6-2014

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2018

1-3-2018

Motie 2 Sociale Woningbouw op De Kade

10-6-2014

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2018

1-3-2018

Motie 4 Fasering bouwplannen Kade en Balkon

10-6-2014

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2018

1-3-2018

Motie 5 Recreatie op De Kade

10-6-2014

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2018

1-3-2018

Motie 7 Werkgelegenheid op de Kade

10-6-2017

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2018

1-3-2018

Motie 13 Toekomst gebouw Spectrum

5-11-2014

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2018

1-6-2015

1-2-2018

Motie 29 promotie groene daken

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2018

1-6-2015

1-2-2018

Motie 16 spelen in Maassluis

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in het eindejaarsbericht 2018

1-5-2017

1-11-2018

Motie 32 restwarmte

9-11-2016

Motie is afgedaan, opgenomen in het eindejaarsbericht 2018

28-2-2017

1-4-2019

Motie pilot onderwijsachterstandenbeleid: maatwerk door logopedie

31-10-2017

Motie is afgedaan, opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2018

1-3-2018

1-10-2018

Motie 3 Eerlijke kansen voor alle werknemers

8-11-2017

Motie is afgedaan met raadsinformatiebrief dd 19-01-2018

1-3-2018

Motie 4 Vrijwillige Brandweer

8-11-2017

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2018

1-3-2018

Motie 11 communiceren

8-11-2017

Motie is afgedaan, opgenomen in het eindejaarsbericht 2018

1-3-2018

1-12-2018

Motie 12 Flitsvergunningen

8-11-2017

Motie is afgedaan met raadsinformatiebrief dd 26-01-2018

1-2-2018

Motie 14 Plan van aanpak inbraken

8-11-2017

Motie is afgedaan met raadsinformatiebrief dd 24-04-2018

1-5-2018

Motie 19 Cameratoezicht op stationspleinen

8-11-2017

Motie is afgedaan met raadsinformatiebrief dd 24-04-2018

1-3-2018

1-7-2018

Motie 20 Externe inhuur alleen voor Piek en Ziek

8-11-2017

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2018

1-3-2018

Motie 22 Voorzieningen tijdens ombouw Hoekse Lijn

8-11-2017

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2018

15-12-2017

Motie 25 Onderhoud Buitenruimte

8-11-2017

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2018

1-2-2018

Motie 26 Sporten voor mensen met een beperking

8-11-2017

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2018

1-3-2018

Motie 30 Verkeersontsluiting driehoek De Dijk, De Kade en Laan 1940-1945

8-11-2017

Motie is afgedaan, opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2018

1-12-2017

1-9-2018

Motie afkeuring Hoekse Lijn

19-12-2017

Motie is afgedaan, opgenomen in de eerste bestuursrapportage

Motie gasloos bouwen

20-2-2018

Motie is afgedaan, opgenomen in het eindejaarsbericht 2018

1-1-2019

15-2-2019

Motie 16 Overlast houtstook

7-11-2018

Motie is afgedaan, opgenomen in het eindejaarsbericht 2018

1-1-2019

ga terug