Afgehandelde aanbevelingen rekenkamercommissie

Afgehandelde aanbevelingen rekenkamercommissie

Naar aanleiding van het rekenkamercommissie (RKC) onderzoek naar de sturingskracht van de raad heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er expliciet een besluit genomen dient te worden als aanbevelingen van de RKC als afgedaan worden beschouwd. De tabel geeft aan welke aanbevelingen er in 2018 zijn afgedaan.

Niet opgenomen onderwerpen zijn nog in uitvoering.

Onderwerp

Datum besluit

Aanbeveling

Afdoeningstermijn

Afgedaan

Doorgaan met ‘beide benen op de grond’ benadering van ICT

31-10-2017

Aanbevelingen voor het college. Ga door met de ‘beide benen op de grond’-benadering van ICT met een hoogwaardige I&A

1-11-2018

met raadsbesluit d.d.
02-10-18 raadsbesluit tot vaststellen informatiebeleid gemeente Maassluis.

Fastfollower I&A beleid

31-10-2017

Uitwerken doelstelling fastfollower en de uitwerking te bespreken met de raad

1-11-2018

met raadsbesluit d.d.
02-10-18 raadsbesluit tot vaststellen informatiebeleid gemeente Maassluis.

Doorgaan met themasessies

31-10-2017

Aanbevelingen voor het college. Ga door met de thema-sessies en gebruik die om wederzijds begrip te creëren

1-11-2018

met raadsbesluit d.d.
02-10-18 raadsbesluit tot vaststellen informatiebeleid gemeente Maassluis.

Jaarplan ICT

31-10-2017

Aanbevelingen voor het college. Discussie te voeren over de strategische bijdrage van het informatiebeleid aan het beleid van de gemeente. De uitkomsten kunnen vastgelegd worden in een jaarplan ICT Dit jaarplan dient ook een financiële paragraaf te bevatten

1-11-2018

met raadsbesluit d.d.
02-10-18 raadsbesluit tot vaststellen informatiebeleid gemeente Maassluis.

Aandacht PDCA-cyclus

31-10-2017

Aanbevelingen voor het college. Start intern met op een structurele manier meer aandacht te hebben voor de PDCA-cyclus en innovatie en gebruik de geleerde lessen die hieruit voortkomen ook om op een organisatiebrede, tactisch/strategische manier te verbeteren

1-11-2018

met raadsbesluit d.d.
02-10-18 raadsbesluit tot vaststellen informatiebeleid gemeente Maassluis.

Zichtbaarheid maatschappelijke effecten

31-10-2017

Start intern met te zoeken naar een manier om de maatschappelijke effecten van projecten zichtbaarder te maken. Betrek daarbij, eventueel in een later stadium, de raad.

1-11-2018

met raadsbesluit d.d.
02-10-18 raadsbesluit tot vaststellen informatiebeleid gemeente Maassluis.

ga terug